Home‎ > ‎Artists‎ > ‎Kobayashi Kiyochika (1847-1915)‎ > ‎

Tearing Weeds Out In Peking from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

 

Japanese Color Woodblock Print

Tearing Weeds Out In Peking

from the series Long Live Japan:

One Hundred Victories, One Hundred Laughs

by Kobayashi Kiyochika, 1895

Turmoil at River Sanzu from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

IHL Cat. #44

About This Print

This print is one of fifty prints from the first part of the three part series One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Hyakusen hyakushô) created by the artist Kobayashi Kiyochika (1847-1915), the writer Nishimori Takeki (1861-1923), alias Koppi Dōjin, and the publisher Matsuki Heikichi (1870-1931).  

About The Series One Hundred Victories, One Hundred Laughs

This series One Hundred Victories, One Hundred Laughs was issued in three parts and presented parodies of the enemy, the Chinese in the Sino-Japanese War of 1894-1895 and ten years later the Russians in the Russo-Japanese War of 1904-1905. The first part of the series titled Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of fifty prints, was issued between September 1894 and August 1895.  The second part of the series titled Magic Lantern Society: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of twelve prints, was issued between November 1895 and December 1896.  Both of these parts parodied (often in a racist manner) the Chinese people, leadership and war effort. The third and last part of the series, consisting of eight-six prints, used the same title as the first part Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs.  Issued between April 1904 and April 1905, the prints parodied the Russian war effort. For more information about the series see the article One Hundred Victories, One Hundred Laughs on this site.

Japanese Inscription  

Source: University of Vienna website http://kenkyuu.jpn.univie.ac.at/karikaturen/detail.asp?docid=938&lang=e&first=1
Pekin no tsumikusa
Koppi Dōjin
Yūki botsubotsu taru seishin no heishi ga futari sorotte san/po ni dekakeshi ni hakarazumo myōna hiroba o mitsuke daseshi yori Kō „Yā kimi …korya dō jai, go-dōyō ni Pekin-jō o seme otoshite penpengusa o / hayashite kureyō to omotte ita noni itsu no ma / ni ka konai na nohara ni natte tsukushi da no warabi da no / ironna mono ga haechiyoru wa…ee oi kore o mi/tamae kore o, owarabigusa chū share demo arumai / ga nan ni shite mo sō no kobushi wa furiagete item o moto/moto wa ikuji no nai Chanchan-koku ja kara , yama / no yokotsura o harukaze chū ikioi mo nai nō / Otsu „Naruhodo kore wa / kikimyōmyō to henpōrai ja, kondo no sensō ni tsui/chā zuibun hakuishukusei ga oozei dekita to mieru / wai, ja ga Pekin de tsumikusa o suru chū nomo mata ikkyō j/a, nanto koyatsura o katappashi kara pekin pekin to ot/te yarō ja nai ka Kō „Yose yose gei mo nai, konai / na mono o totta tokoro ga kaette niyakkai de shikata ga nai / gay a Otsu „Sore demo saki jā sekkaku kokorozukushi ja chū / te, wazawaza warabi-noshi o tsukete iru dewa nai ka

Print Details

 IHL Catalog
 #44
 Title or Description  Tearing Weeds Out In Peking (Pekin no tsumikusa 北京の摘草)
 Series  Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Nihon banzai: Hyakusen hyakushô 本萬歳 百撰百笑)
 Artist  Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
 Signature  Kiyochika
 Seal  Kiyochika
 Publication Date  April 1895 (Meiji 28)
 Publisher  Matsuki Heikichi (松木平吉) proprietor of Daikokuya
 Impression  excellent
 Colors  excellent
 Condition good - light soiling throughout; full margins, not backed
 Genre  ukiyo-e - senso-e (Sino-Japanese War); Meiji era
 Miscellaneous  
 Format  vertical oban
 H x W Paper
 14 1/2 x 9 3/4 in. (36.8 x 24.8 cm)
 H x W Image
 14 x 9 1/4 in. (35.6 x 23.5 cm)
 Literature
 
 Collections This Print
 The Tsubouchi Memorial Theatre Museum of Waseda University 201-1801

Comments