Home‎ > ‎Artists‎ > ‎Kobayashi Kiyochika (1847-1915)‎ > ‎

Mice in a Trap from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

 

Japanese Color Woodblock Print

Mice in a Trap

from the series Long Live Japan:

One Hundred Victories, One Hundred Laughs

by Kobayashi Kiyochika, 1895

Tearing Weeds Out In Peking from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

IHL Cat. #45

About This Print

This print is one of fifty prints from the first part of the three part series One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Hyakusen hyakushô) created by the artist Kobayashi Kiyochika (1847-1915), the writer Nishimori Takeki (1861-1923), alias Koppi Dōjin, and the publisher Matsuki Heikichi (1870-1931). 

Chinese warships in the form of mice or rats are fleeing into a bag from a Japanese warship in the form of a cat.  When this print was issued in April 1895, China had already signed the Treaty of Shimonoseki ending the war under unfavorable terms.  The bag is a gift bag (noshi) and China will have fill it with the spoils of war.

About The Series One Hundred Victories, One Hundred Laughs

This series One Hundred Victories, One Hundred Laughs was issued in three parts and presented parodies of the enemy, the Chinese in the Sino-Japanese War of 1894-1895 and ten years later the Russians in the Russo-Japanese War of 1904-1905. The first part of the series titled Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of fifty prints, was issued between September 1894 and August 1895.  The second part of the series titled Magic Lantern Society: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of twelve prints, was issued between November 1895 and December 1896.  Both of these parts parodied (often in a racist manner) the Chinese people, leadership and war effort. The third and last part of the series, consisting of eight-six prints, used the same title as the first part Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs.  Issued between April 1904 and April 1905, the prints parodied the Russian war effort. For more information about the series see the article One Hundred Victories, One Hundred Laughs on this site.

Japanese Inscription  

Source: University of Vienna website http://kenkyuu.jpn.univie.ac.at/karikaturen/detail.asp?docid=949&lang=e&first=1
Fukuro no nezumi Koppi Dōjin
Neko ni owareta koshinuke nezumi ga, yohodo tohōnikureta to / miete, shian mo funbetsu mo derebakoso chūchū to iu no wa / tada hon no kuchi no saki bakari, sono jitsu chūshin rashi mono / wa ippiki mo oranu. Kō “Jitsu ni kore kikyūsonmō no / toki de gozaru, kaku naru ue wa mohaya shippo o sage/te izure e nari tomo isshōkenmei ni nigedasu yori hoka / ni shudan wa gozarumai. Otsu “Kore wa Kōso-kun no o-kotoba tomo / kokoroenu, kyūso kaette neko o hamu chū koto mo areba, / tatoi kono mi wa atama kara mushamusha to kajiraruru to mo / Hei “O-kotoba no chū daga sore wa moshi inoshishi-musha nara shiranu / koto, totemo wareware sohai no oyobu tokoro dewa gozaranu, sore / yori wa yahari kunshi ayauki ni chikayorazu de, mazu inochi / o tasukaru kufū o tsuketa hō ga jōsaku de goyarō, iya sore / dewa nan da no kore dewa kō da no to shikiri ni Odawarahyōgi o / shite iru tokoro e, nyânda to daikatsu issei, ō-neko ni / tobikonde korareta kara kyūso wa izure mo rōbai shi/te, yaniwa ni fukuro no naka e nigekonda, neko was pre to miruyori / ato o okkakete yuku to sono fukuro niwa chan to noshi ga / tsuite sono uwagaki ni Soshina shinjō

Print Details

 IHL Catalog
 #45
 Title or Description  Mice in a Trap (日本万歳百撰百笑 袋の鼠 Fukuro no nezumi)
 Series  Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Nihon banzai: Hyakusen hyakushô 本萬歳 百撰百笑 )
 Artist  Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
 Signature  Kiyochika
 Seal  Kiyochika
 Publication Date  April 1895 (Meiji 28)
 Publisher  Matsuki Heikichi (松木平吉) proprietor of Daikokuya
 Impression  excellent
 Colors  good
 Condition good - light soiling throughout; full margins, not backed
 Genre  ukiyo-e - senso-e (Sino-Japanese War); Meiji era
 Miscellaneous  
 Format  vertical oban
 H x W Paper
 14 1/2 x 9 3/4 in. (36.8 x 24.8 cm)
 H x W Image
 14 x 9 1/4 in. (35.6 x 23.5 cm)
 Literature
 
 Collections This Print  Library of Congress Prints & Photographs Division FP2-JPD no. 27; National Museum of Japanese History H-22-1-21-10; Honolulu Academy of Arts  2395; Östasiatiska musee (The Museum of Far Eastern Antiquities, Sweden) OM-2010-0018; Five Colleges and Historic Deerfield Museum Consortium AC 2005.177

Comments