Home‎ > ‎Artists‎ > ‎Kobayashi Kiyochika (1847-1915)‎ > ‎

Mademoiselle China's Lament from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

 

Japanese Color Woodblock Print

Mademoiselle China's Lament (The Pigs Dismay)

from the series Long Live Japan:

One Hundred Victories, One Hundred Laughs

by Kobayashi Kiyochika, 1894

Hell is Booming from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

IHL Cat. #227

About This Print

This print is one of fifty prints from the first part of the three part series One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Hyakusen hyakushô) created by the artist Kobayashi Kiyochika (1847-1915), the writer Nishimori Takeki (1861-1923), alias Koppi Dōjin, and the publisher Matsuki Heikichi (1870-1931).

The Japanese dragonfly stands over the Chinese pig, while the three bees representing Russia, England and France buzz around China's head.  By the time this print was released in December 1894, Japan was in control of the Port Arthur and the Liaodong Peninsula.  A few years after the war ended, Russia, England and France all obtained leases from a weak China of various strategic ports.
  

About The Series One Hundred Victories, One Hundred Laughs

This series One Hundred Victories, One Hundred Laughs was issued in three parts and presented parodies of the enemy, the Chinese in the Sino-Japanese War of 1894-1895 and ten years later the Russians in the Russo-Japanese War of 1904-1905. The first part of the series titled Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of fifty prints, was issued between September 1894 and August 1895.  The second part of the series titled Magic Lantern Society: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of twelve prints, was issued between November 1895 and December 1896.  Both of these parts parodied (often in a racist manner) the Chinese people, leadership and war effort. The third and last part of the series, consisting of eight-six prints, used the same title as the first part Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs.  Issued between April 1904 and April 1905, the prints parodied the Russian war effort. For more information about the series see the article One Hundred Victories, One Hundred Laughs on this site.

Japanese Inscription  

Source: University of Vienna website http://kenkyuu.jpn.univie.ac.at/karikaturen/detail.asp?docid=1059&lang=e&first=1
Buta no tōwaku Koppi Dōjin
Tonbo “Sā dō da, koko made oitsumereba ikani ujimushi / dōyō no Tonchiki demo, sukoshi wa itai to ka kayui to ka kanji/tarō. Sore tomo mada gōman na tsuratsuki de iru ka shiranai/ ga, mō kō nareba nite kuō to yaite kuō to/ kotchi no katte da.” Buta “Soryā mō moto o tadaseba watashi ga,/ kano niwatori o hitoname ni shite hara o koyasō to shita no ga, ban/ban warū gozaimashita. Sore nomi narazu sekai ni hane o/ nobashite irassharu anata-sama o yowamushi to misokonatte/ temukai o itashita tokoro mo, watashi ga jūjū warū gozai/mashita. Sadameshi o-hara mo tachimashō ga donna o-wabisho/ demo sashidashimasu kara, kono tabi no tokoro wa ikue ni mo go-kanben kudasaimashite, dōzo inochi dake wa o-tasuke o nega/imasu. Kore kono tōri tonshu saihai shippo o sagete/ o-wabi o itashimasu.” Futsu no hachi “Soryā ii ga ore no hō wa/ dō suru tsumori da.” Ro no hachi “Ore no hō mo dō suru no/ da.” Ei no hachi "Ore no hō mo dō suru no da. Hayaku kata o tsukena/i to kono ken o motte sashikorosu zo.” Buta “Kono nakittsura no tokoro e/ matazoro sō shihō happō kara semetaterareta hi ni wa rō shite/ ei yara futsufutsu komarihatemashita.”

Depiction of Japan as a Dragonfly

Japan was not always named Japan. Japanese legend has it that an Emperor was bitten by a horsefly which, in turn, was eaten by a dragonfly. The Emperor honored the dragonfly by naming what is now Japan “Akitsushima” which, during that time, translated to “Isle of the Dragonfly”.

Print Details

 IHL Catalog
 #227
 Title or Description  Mademoiselle China’s Lament (Pekinjō no rakurui) or The Pig's Dismay (Buta no tōwaku 豚の当惑)
 Series  Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Nihon bansai: Hyakusen hyakushô 本萬歳 百撰百笑)
 Artist  Kiyochika Kobayashi (1847-1915)
 Signature  Kiyochika
 Seal  Kiyo
 Publication Date  December 1894 (Meiji 27)
 Publisher  Matsuki Heikichi (松木平吉) proprietor of Daikokuya
 Impression  excellent
 Colors  good
 Condition fair - left and top margin trimmed to image; backed; light soiling throughout, red ink offsetting; vertical fold
 Genre  ukiyo-e, senso-e (Sino-Japanese War), giga
 Miscellaneous  
 Format  vertical oban
 H x W Paper
 13 7/8 x 9 1/8 in. (35.2 x 23.2 cm)
 H x W Image
 13 7/8 x 9 1/8 in. (35.2 x 23.2 cm)
 Literature
 
 Collections This Print
 Hagi Uragami Museum (Yamaguchi, Japan) U01255; The Tsubouchi Memorial Theatre Museum of Waseda University 201-180; Library of Congress Prints & Photographs Division FP2-JPD no. 889; Östasiatiska musee OM-2010-0004; British Library shelfmark: 16126.d2(28)
Comments