Home‎ > ‎Artists‎ > ‎Kobayashi Kiyochika (1847-1915)‎ > ‎

Going Bankrupt from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

 

Japanese Color Woodblock Print

Going Bankrupt

from the series Long Live Japan:

One Hundred Victories, One Hundred Laughs

by Kobayashi Kiyochika, 1894

China Souvenir from the series One Hundred Victories, One Hundred Laughs


IHL Cat. #538

About This Print

This print is one of fifty prints from the first part of the three part series One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Hyakusen hyakushô) created by the artist Kobayashi Kiyochika (1847-1915), the writer Nishimori Takeki (1861-1923), alias Koppi Dōjin, and the publisher Matsuki Heikichi (1870-1931).  

About The Series One Hundred Victories, One Hundred Laughs

This series One Hundred Victories, One Hundred Laughs was issued in three parts and presented parodies of the enemy, the Chinese in the Sino-Japanese War of 1894-1895 and ten years later the Russians in the Russo-Japanese War of 1904-1905. The first part of the series titled Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of fifty prints, was issued between September 1894 and August 1895.  The second part of the series titled Magic Lantern Society: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of twelve prints, was issued between November 1895 and December 1896.  Both of these parts parodied (often in a racist manner) the Chinese people, leadership and war effort. The third and last part of the series, consisting of eight-six prints, used the same title as the first part Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs.  Issued between April 1904 and April 1905, the prints parodied the Russian war effort. For more information about the series see the article One Hundred Victories, One Hundred Laughs on this site.

Japanese Inscription  
Source: Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien Ukiyoe Caricatures 1842-1905 website http://kenkyuu.eas.univie.ac.at/karikaturen/en/db_use.htm

Shin-dai kagiri Koppi Dōjin
Sâ makemashita makemashita, mechamecha no ōmake ni makemashita,/ nani hitotsu to shite manzoku na shina mo nai ga, dōse mō kō naryâ jippa/ hitokarage ni souk san mon no ōyasuuri. Ichinichi mo hayaku Chan/chan to katazukete moto no karakketsu ni naru kakugo de/su kara minna doshidoshi to mikitte shimaimasu. Mottomo go-ran no tōri Dairen-wan Bokkai-wan Ryojun-kō o/ hajime Hōtenfu Pekin ni itaru made meboshii tokoro wa/ arakata Yamato-ya-san ga o-hikitori ni narimashita ga, shikashi jūdai no takara to shite iru “Ganko” “Henkutsu” “Ōbora” “Muteppō” “Dehōdai” “Ranbō” “Kechinbō” Hanshi hanshō”/ no rui, mada nakanaka shoikirenai hodo takusan nokotte imasu. Sâ ikaga desu, nokorimono ni wa fugu ga aru. Kenbutsunin “Zamâ mita ga ii. Kane ga aru no jimen ga hiroi no to, kore made/ amari ōhei na tsura o shi sugita mon da kara, sono bachi ata/rite tōtō shindai mo mocha kirenaku nariyâgatta. Shujin wa nao mo heiki na tsura de “sâ sâ mina-san ikaga/ desu. Izure no shina o o-motome ni narimashite mo nokorazu shōfuda/ tsuki kesshite kaikaburi wa gozaimasen.


Print Details

 IHL Catalog
 #538
 Title or Description Going Bankrupt (Shindai kagiri 身代限り)
 Series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs
 (Nihon bansai: Hyakusen hyakushô 本萬歳 百撰百笑)
 Artist Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
 Signature Kiyochika
 Seal kiyo
 Publication Date November 1894 (Meiji 27)
 Publisher Matsuki Heikichi (松木平吉) proprietor of Daikokuya
 Impression excellent
 Colors excellent
 Condition good - some soiling; full size, untrimmed sheet
 Genre ukiyo-e, senso-e (Sino-Japanese War), giga
 Miscellaneous 
 Format vertical oban
 H x W Paper 
 14 1/4 x 9 1/2 in. (36.2 x 24.1 cm) 
 H x W Image
 13 3/4 x 9 1/2 in. (34.9 x 24.1 cm)
 Literature 
 
 Collections This Print
 The Tsubouchi Memorial Theatre Museum of Waseda University  012-1051
Comments