Home‎ > ‎Artists‎ > ‎Kobayashi Kiyochika (1847-1915)‎ > ‎

Counting the Costs from the series Magic Lantern Society: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

 

Japanese Color Woodblock Print

Counting the Costs

from the series Magic Lantern Society:

One Hundred Victories, One Hundred Laughs

by Kobayashi Kiyochika, 1896

Extermination of the Black Russian Bear from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

IHL Cat. #273

About This Print

This print is one of twelve issued as part of the second set of prints from the series One Hundred Victories, One Hundred Laughs, (Hyakusen hyakushō) created by the artist Kobayashi Kiyochika (1847-1915), the writer Nishimori Takeki (1861-1923), alias Koppi Dōjin, and the publisher Matsuki Heikichi (1870-1931).  

About The Series One Hundred Victories, One Hundred Laughs

This series One Hundred Victories, One Hundred Laughs was issued in three parts and presented parodies of the enemy, the Chinese in the Sino-Japanese War of 1894-1895 and ten years later the Russians in the Russo-Japanese War of 1904-1905. The first part of the series titled Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of fifty prints, was issued between September 1894 and August 1895.  The second part of the series titled Magic Lantern Society: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of twelve prints, was issued between November 1895 and December 1896.  Both of these parts parodied (often in a racist manner) the Chinese people, leadership and war effort. The third and last part of the series, consisting of eight-six prints, used the same title as the first part Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs.  Issued between April 1904 and April 1905, the prints parodied the Russian war effort. For more information about the series see the article One Hundred Victories, One Hundred Laughs on this site.

Japanese Inscription

As with each print in the series, the inscription within the cartouche at the top of the print begins with the title of the print, in this case 山師の笑談, and finishes with the name of the author, Kiyochika's collaborator 骨皮道人 [Koppi Dōjin (“Master Skin and Bones”)], a pseudonym of the writer/journalist Nishimori Takeki 西森武城 (1861-1913).  A transcription in Rōmaji of the satirical text follows.

Source: University of Vienna website http://ukiyoe.univie.ac.at/detail.asp?docid=1032&lang=e&first=1 
Yamashi no shōdan Koppi Dōjin

“Toki ni Yokubari-kun uketamawareba kimi wa kano shinhanto no Taiwan / ni tsuite nani ka dai-jigyō no go-keikaku ga aru sō da ga, boku / mo mata sono kangae naki ni shi mo arazu de, jitsu wa sakkon / Kanezuru-shi to mo sōdan-chū de aru ga, shikashi tandoku no / undō yori wa dō shite mo kyōdō no hō ga sōkō mo sumiyaka / de aru kara moshi o-sashitsukae ga nakuba hankuchi nosete moraitai ne.” Yoku “Kimi ni sō hoshi o utareta ijō wa, tōtei kakushi/te mo eki nai koto ja kara o-hanashi mōsu ga, kanemōke wa nande/mo mirai no chi ni kagiru te ka ya, ima boku ni un ga muite kite / iru no wa, mazu shōnō oyobi satō no seizō sa, sore / kara dōro no kaichiku tetsudō no fusetsu, sono hoka mada / iroiro aru keredo mo toriaezu koko de chakushu shi/yō to omou no wa kono yon-dai-jigyō ja, kimi wa saiwai Kanezuru-/shi to go-kon’i nara tonikaku kono chizu o go-jisan de, / toku to go-kyōgi o negaitai, mochiron go-dōi to areba, sono hōhō ya mata yosan-sho tō mo o-me ni kake yō.” “Sassoku no / go-shōin de arigatai, shikashi nani o suru ni mo daiichi sakidatsu / mono wa shikin da ga, sono hen no tokoro wa…” Yoku “Iya sō shirōto-ryū ni korarete wa kane wa nē (kanawanē)”

Print Details

 IHL Catalog
 #273
 Title or Description  Counting the Costs (山師の笑談 Yamashi no shōdan) note: English title is uncertain 
 Series  Magic Lantern Society: One Hundred Victories, One Hundred Laughs.
(Shakai gentō: Hyakusen hyakushō 社会幻燈 百撰百笑 )
 Artist  Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
 Signature  unsigned
 Seal  Kiyo and Chika
 Publication Date  January 23, 1896 (Meiji 29)
 Publisher  Matsuki Heikichi (松木平吉) proprietor of Daikokuya
 Impression  excellent
 Colors  good
 Condition poor - left and top margin trimmed to image; light soiling throughout, transfer stains, paper thinning and separation
 Genre  ukiyo-e - senso-e (Sino-Japanese War); Meiji era
 Miscellaneous  
 Format  vertical oban
 H x W Paper
 14 1/8 x 9 1/4 in. (36 x 23.7 cm)
 H x W Image
 14 1/8 x 9 1/4 in. (36 x 23.7 cm)
 Literature
 
 Collections This Print
 

Comments